Sigorta Sektör Ligi Akdeniz Sanayispor Gençlik ve Spor Kulübü adıyla organize edilmektedir.

3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan Sponsorluk harcamalarının; sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50'si kurum kazancından indirilebilir.

SSL için yapacağınız sponsorluk harcamalarının tamamını kurumlar vergisi kanununun 10/1-b maddesi gereği kurum kazancından indirebilirsiniz.

Sponsorluk tür ve bedelleri için Sponsorluk sayfamızı inceleyebilirsiniz.